Plastificeren:    Ja
Nee

Onderstaand de 10 nummers invullen
behorende bij de ansichtkaarten

Deze 2 kaarten krijgt u
gratis aangeboden

Mijn kaarten zijn verkrijgbaar door het totale bedrag
van € 10,75 te storten op IBAN:
NL92RABO0150583818

Henk Bakker te Harderwijk o.v.v. ansichtkaarten.


Tevens verzoek ik u dit bestelformulier
voor 10 + 2 ansichtkaarten van uw eigen keuze
zo volledig mogelijk in te vullen
.


(Denk aan uw keuze voor A, B of C te vermelden)

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

E-mailadres