Onderstaand de 5 nummers invullen
behorende bij de ansichtkaarten

Deze kaart krijgt u
gratis aangeboden

Mijn kaarten zijn verkrijgbaar door het totale bedrag
van € 5,50 te storten op IBAN:
NL92RABO0150583818

Henk Bakker te Harderwijk o.v.v. ansichtkaarten.


Tevens verzoek ik u dit bestelformulier
voor 5 +1 ansichtkaarten van uw eigen keuze
zo volledig mogelijk in te vullen
.


(Denk aan uw keuze voor A, B of C te vermelden)

Plastificeren:   Ja
Nee